Privatmottagning

Saknar du sjukvårdsförsäkring eller vill du söka vård privat? Hos oss kan du boka tid som privatperson till våra specialister. Söker du vård privat betalar du själv för vården.

Boka tid till våra läkare

Obs, avbokning inom 24h från bokad tid debiteras fullt

Boka tid till undersökning​​

Obs, avbokning inom 24h från bokad tid debiteras fullt

Efter ditt besök hos läkare

När du träffar läkare kan det ibland beslutas om olika åtgärder och undersökningar. För de vanligaste finner du en beskrivning nedan om hur du går vidare.

Provtagning

Om din läkare ordinerat provtagning bokar du denna här.

Remiss Röntgen

Har du fått en remiss för röntgen kontaktar du närmaste röntgen(Aleris eller Unilabs) för bokning.

Vidareremittering

Har du blivit vidareremitterad kontaktar du 11777 för vidare handläggning av din remiss alt. skapar egenremiss och bifogar den du fått av oss.

Remiss Ultraljud

Har du fått en remiss för ultraljud kontaktar du närmaste röntgen(Aleris eller Unilabs) för bokning.

Undersökning

Om din läkare ordinerat EKG, blodtrycksundersökning eller urinprover bokar du dessa här.

Remiss Rehab

Har du fått en remiss till fysioterapeut eller annan rehab tar du själv kontakt med sådan och medhar remiss till ditt besök.

Kortisoninjektion

Är du i behov av kortisoninjektion bokar du tid för sådan till ortopedspecialist. OBS ej kortison i ultraljud.