top of page

Allmänmedicin

Allmänmedicin ett kliniskt område som ansvarar för att tillhandahålla den initiala vården  och att vid behov hänvisa patienter vidare.

Läkaren ansvarar för att bedöma patientens allmänna hälsotillstånd, göra utredningar, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare och kroniska sjukdomar. Om läkaren bedömer att patientens tillstånd kräver utredning eller behandling hos en annan specialistläkare, får patienten patienten remiss för att komma till rätt specialitet.

bottom of page