top of page

Undersökningar

På Encias kliniker erbjuds undersökningar kopplade till de medicinska specialiteter som finns i verksamheten. Bland de undersökning vi erbjuder finns: 

- EKG 

- Holter (48-timmars EKG)

- Blodtrycksmätning (24-timmars)

- Spirometri

- PEF-mätning
 

bottom of page